Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Havulaavu Oy
Y-tunnus: 3135545-3
Metsontie 16, 13600 HÄMEENLINNA

Rekisterin nimi

Havulaavu Kustannuksen tilaajarekisteri.

Lisäksi Havulaavu Kustannuksella on rekisteri yritys- ja yhdistysasiakkaistaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, uusista tuotteista tiedottamiseen sekä markkinointiin.

Rekisteröityjen ryhmät

Uutiskirjeen tilaajat sekä yritys- ja yhdistysasiakkaat.

Edellä mainittujen ryhmien lisäksi rekisterissä on tietoja niiltä henkilöiltä, jotka ovat tilanneet kirjoja sähköpostitse tai puhelimitse. Näitä henkilötietoja koskevat samat käsittelysäännöt kuin uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja.

Kuvaus henkilötietoryhmistä

Tilaajarekisteri pitää sisällään etu- ja sukunimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja tiedon käsitellyistä tilauksista. Lisäksi rekisterissä on myös puhelinnumerotiedot, jos asiakas on ne meille toimittanut.

Yritys- ja yhdistysasiakkailta kerätään yhteystiedot sekä mahdollisesti yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelin-, osoite- ja sähköpostitiedot).

Tietolähteet

Havulaavu Kustannuksen uutiskirjeen tilaajilta tiedot kerätään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä verkkosivuston sähköisellä tilauslomakkeella tai sähköpostitilauksella.

Yritys- ja yhdistysasiakkaiden tiedot kerätään asiakkuuden yhteydessä.

Tiedot päivitetään asiakkaan ilmoituksen mukaan.

Vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan vain

1) nimi-, puhelin- ja osoitetiedot Postille kirjan toimittamista varten.

2) sähköpostiosoite Mailerlite-palveluun, jolla hallinnoimme uutiskirjettämme. Sähköpostiosoitetta käytetään Havulaavu Kustannuksen kirjojen, kirja-alennusten sekä kampanjoiden mainostuksessa. Mailerlite ei kuitenkaan hyödynnä näitä sähköpostiosoitteita omassa markkinoinnissaan.

3) perintää hoitaville tahoille, jos asiakas on rikkonut toimitusehtoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja nähtäväksi. Hänellä on myös oikeus vaatia tietojaan poistettavaksi rekisteristä.

Tarkistuspyynnöt: Monni Himari (yhteyspäällikkö), info (at) havulaavu.fi

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröityneellä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjausta.

Korjauspyynnöt: Monni Himari (yhteyspäällikkö), info (at) havulaavu.fi

Tietojen säilyttäminen

Havulaavu Kustannuksen asiakastietoja säilytetään kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Uutiskirjeen tilaajatietoja (s-posti) säilytetään, kunnes vastaanottaja haluaa lopettaa uutiskirjeen tilaamisen.

Yritys- ja yhdistysasiakkaiden tietoja säilytetään vuosi asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tietoturva

Tilaaja- ja jäsenrekisteri on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään tietokoneelle, joka on suojattu palomuurilla sekä järjestelmän omalla salauksella. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttöjärjestelmän salasanaa sekä järjestelmän omaa salasanaa. Tietokone sijaitsee lukitussa tilassa.